Các triệu chứng của chứng mất ngôn ngữ tiến triển

Triệu chứng mất ngôn ngữ tiến triển có thể thay đổi tùy theo cá nhân, phụ thuộc vào phần trung tâm ngôn ngữ của não có liên quan. Các dấu hiệu và triệu chứng có thể bao gồm:

  • Tạm dừng việc tìm kiếm lời trong bài phát biểu.
  • Khó khăn trong việc đặt tên các đối tượng.
  • Gặp khó khăn với hiểu ngôn ngữ nói và viết.
  • Sử dụng sai phần cuối của từ, thì động từ, liên từ và đại từ.
  • Không có khả năng hiểu nghĩa của từ.
  • Nổi bật lỗi chính tả.

Các dấu hiệu và triệu chứng có thể khác nhau tùy thuộc vào tình hình nói. Ví dụ, một người có thể cần phải tạm dừng thường xuyên để tìm các từ trong một cuộc trò chuyện đòi hỏi một mức độ chính xác cao, nhưng sau đó không có tạm dừng khi trao đổi nói chuyện nhỏ. Một số người bị chứng mất ngôn ngữ tiến triển có thể có khó khăn hơn với ngôn ngữ viết hơn so với ngôn ngữ nói.

Tiếp: Nguyên nhân gây mất ngôn ngữ tiến triển

Chú ý (*) :

Bạn đang xem bài viết chi tiết "Các triệu chứng của chứng mất ngôn ngữ tiến triển " .

Để xem toàn bộ chuyên mục về "Chứng mất ngôn ngữ tiến triển " . Vui lòng click vào Đây, hoặc chọn danh mục các bài viết ở trên.

Các bệnh trong cùng chuyên mục "Thần Kinh"

Bình luận

CamNangBenh rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Hãy dùng tên của bạn khi comment, không sử dụng keyword trong ô Name. Xin cảm ơn.

Telex  VNI  Off
Xác nhận bạn không phải spam