Tag :huỳnh quang

Có tới 7 mẫu bún, bánh phở chứa chất huỳnh quang vừa được phát hiện tại Đồng Nai.
Xét nghiệm mẫu bún lấy từ 2 cơ sở trên địa bàn thị xã Tây Ninh cho thấy trong bún có chất huỳnh quang (Tinopal) có khả năng gây ung thư.