Tag :nên tặng cha mẹ quà gì trong ngày lễ vu lan

Lễ Vu Lan là ngày đại lễ báo hiếu của bậc con cái dành cho cha mẹ. Vậy ngày lễ này xuất phát từ đâu và trong ngày Đại lễ Vu Lan nên mua quà gì để biếu tặng cha mẹ.