Mối nguy hiểm của bệnh lý mạch vành

Mô hình 3D của các mạch vành ở tim và nguyên nhân khiến chúng bị tắc nghẽn dẫn đến bệnh lý mạch vành và đau tim.
Nucleus Medical tạo ra phương tiện truyền thông trực quan y tế và khoa học để nâng cao hiểu biết cho bệnh nhân trên toàn cầu

Trả lời