Phẫu thuật cắt trĩ có an toàn không?

Hình ảnh 3D minh họa căn bệnh trĩ, tiến triển bệnh và xử lý trĩ nội.
Nucleus Medical tạo ra phương tiện truyền thông trực quan y tế và khoa học để nâng cao hiểu biết cho bệnh nhân trên toàn cầu

Trả lời